O PROJEKTIMA

Web Magazin STOP!

Home O Nama Reagovanja Download Kontakt Donatori

Dobro Došli

Centar za zaštitu ljudksih prava i toleranciju (u daljem tekstu: Centar) je udruženje gradjana osnovano kao nestranačko, nepolitičko i neprofitno udruženje čiji je cilj naučno i stručno istraživanje ljudskih prava, obrazovanje i edukacija širih društvenih masa kao i stručnjaka i razvijanje svesti o sadržini i zaštiti ljudskih prava, tolerancije, međureligijskog i međunacionalnog dijaloga.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Centar naročito:

  • prikuplja i obradjuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti ljudskih prava;

  • organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike stručnog obrazovanja u ovoj oblasti;

  • objavljuje knjige i druge publikacije o ljudskim pravima;

  • organizuje naučne i stručne radnike za rad na naučnim, stručnim i istraživačkim projektima iz domena ljudskih prava;

  • saradjuje sa univerzitetima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave ljudskim pravima;

  • posreduje i vodi pregovore vezano za sukobljene grupe;

  • inicira i vodi međureligijske, medđunacionalne dijeloge u cilju što boljeg suživota i tolerancije.

Pojekti koji su za nama najbolje predstavljaju naše aktivnosti.

Naša parola je da "SVAKI ČOVJEK IMA PRAVO"

 

Partneri

All rights reserved 2008-2010 Centar za zaštitu ljudskih prava i toleranciju Polimlje